ЮНСКА СЕСИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА:

I – ви задължителен държавен зрелостен изпит – Български език и литература – 19.05.2021 г. – начало 8.00 часа

II – ри задължителен държавен зрелостен изпит – по желание – 21.05.2021 г. – начало 8.00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26.05.2021 г – 31.05.2021 г.

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ от 1.03.2021 г до 19.03.2021 г. и ДИ – до 17.03.2021 г

Държавен изпит за получаване степен на професионална квалификация – Теория на професията и специалността – 4.06.2021 г. ; Практика на професията и специалността – Очаквайте заповед на директора.

ЮНСКА СЕСИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА:

I – ви задължителен държавен зрелостен изпит – Български език и литература – 1.06.2020 г.

II – ри задължителен държавен зрелостен изпит – по желание – 3.06.2020 г.

Държавен изпит за получаване степен на професионална квалификация – Теория на професията и специалността – 5.06.2020 г. ; Практика на професията и специалността – 8, 9, 10 юни 2020 г.

Всички изпити са с начален час 9.00 часа