ЮНСКА СЕСИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА:

I – ви задължителен държавен зрелостен изпит – Български език и литература – 1.06.2020 г.

II – ри задължителен държавен зрелостен изпит – по желание – 3.06.2020 г.

Държавен изпит за получаване степен на професионална квалификация – Теория на професията и специалността – 5.06.2020 г. ; Практика на професията и специалността – 8, 9, 10 юни 2020 г.

Всички изпити са с начален час 9.00 часа