Графици за изпитите през месец Януари за ученици в самостоятелна и задочна форма на обучение

Заявления за явяване на държавни изпити по специалността (теория и практика) се подават до 21 декември 2013 г.