От 4.07.2018 г. до 6.07.2018 г. е записването на приетите ученици на първи етап на класиране. Подаването на документите ще става от 8.00 до 18.00 часа в сградата на гимназията.

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Свидетелство за основно образование  – оригинал
  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар
  • Удостоверение за преместване – издава се от училището, в което е учил ученикът до 7 клас