Успех в националния литературен конкурс

Ученичката Мария Земярска от 8В клас спечели трето място, в литературния конкурс  организиран от Българска стопанска камара, състезавайки се със 119 ученици от 43 населени места в цялата страна. Успехът, който постигна е с есе на тема: „ Бих инвестирал в……” Коя е Мария? Мария е една от отличничките на класа си. През тази учебна година, стигна до областен кръг в олимпиадата по български език и литература. Показа качества като организираност, упоритост и любознателност, които бяха забелязани и извън гимназията. Това са предпоставки, за победа и професионално развитие. Андриана Хамбарлийска

ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО ПО ХИМИЯ И ПОЛИГРАФИЯ

ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО ПО ХИМИЯ И ПОЛИГРАФИЯ

На 14 април тази година учениците от 10. клас, специалност “Полиграфия” участваха в STEM урок на тема: “Химията и полиграфията ръка за ръка”. В часа  младите хора  нагледно видяха връзката между изучаваните знания по химия и тяхното прилагане в  реални ситуации.  С много позитивно настроение и емоции, по групи те разгледаха и класифицираха материали използвани в полиграфията (печатни форми, гумени офсетови платна, различни видове хартии и т.н), предоставени от печатница в Пловдив. Обясниха важните за полиграфията свойства на материалите,  свързвайки ги с  физичните и химичните свойства  на веществата, които ги изграждат. Друга задача по групи беше свързана с конструиране на модели на молекулите, участващи в най-често използваните вещества в специалността. […]

6 ЯНУАРИ Е…

6 ЯНУАРИ Е…

Да си спомним с тих възторг за Единствения гениален наш Поет и революционер КАКВО Е ДНЕС БОТЕВ? !Какво е днес Ботев? Враца или Калофер?! Връх или куршум от приятел?! Какво е днес Ботев?! “Кървава напивка, от коя и любов немее “или“яма, побрала вси желби, от коя кръвта измръзва в жили“ ..Какво е днес Ботев?! Молитва към Бога или самият Бог,слязъл от небето да каже: ‘Стига ми тая награда,че сътворихтоз гениален поет… “Какво е днес Ботев?! Една омагьосана вечер, която в душите изгрява всяка нощ, обсипана от звезди, погалена от вятъра пее, че жив е той йощ.. .Какво е днес Ботев?! Четири златни реда в Сорбоната-знак за аристократичен духовен разкош… Какво […]