Учители


ИМЕ ПРЕДМЕТ E-MAIL КОНСУЛТАЦИИ
инж. Константин Костадинов Директор  inj.k_kostadinov@abv.bg
Галя Пеева Пом. директор по учебната дейност  galya_peeva@abv.bg  Понеделник 14.30 ч.
Иван Богданов Пом. директор по производствената дейност  ivanbogdanov.a@abv.bg
Йорданка Банкова Български език и литература  Сряда 14.30 ч.
Маргарита Терзийска Български език и литература  Сряда 14.30 ч.
Божана Харизанова Английски език  Понеделник 14.30 ч.
Галя Цанкова Английски език и Физика и астрономия  Сряда 14.30 ч.
Даниела Ангелчовска Немски език  Вторник 14.30 ч.
Наталия Маламова Философски цикъл
Димитър Калинчев Математика  dimitarkalinchev@abv.bg  Понеделник 14.30 ч.
Златка Стоянова Информатика, Информационни технологии  zstoianova11@abv.bg  Вторник 14.30 ч.
Ангел Стоев История и цивилизация  Понеделник 14.30 ч.
 Четвъртък 14.30 ч.
Анна Кальомова Химия и ООС, Биология и ЗО  ani_kaliomova@abv.bg  Сряда 14.30 ч.
 Четвъртък 14.30 ч.
Ангел Стоев География и икономика  gele_2007@abv.bg  Петък 13.30 ч.
Златка Гайдаджиева Физическо възпитание и спорт
инж. Елена Велкова Специални предмети  Вторник 14.30 ч.
инж. Величка Елшишка Специални предмети  Понеделник 14.30 ч.
 Четвъртък 14.30 ч.
инж. Иванка Пеневска Специални предмети  vpenevska@abv.bg  Вторник 14.30 ч.
инж. Пиери Генов Специални предмети  Вторник 14.30 ч.
Румен Цветков Специални предмети, Практика  rumen.62@abv.bg  Сряда 14.30 ч.
Ангелина Николова Практика  nulina_ani@abv.bg
Иван Недев Практика