Документи


2016 – 2017 учебна година

Занимания по интереси

Спортни дейности за допълнителния час по физическо възпитание

Форми на обучение в ПГВАД „Христо Ботев“

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищни учебни планове:

IX a – Интериорен дизайн                          IX б – Интериорен дизайн

– Мебелно производство                              – Производство на тапицирани изделия

X а – Мебелно призводство

Реставрация на стилни мебели и дограма

XI а – Мебелно призводство

XI б – Интериорен дизайн

– Мебелно призводство

XII а – Мебелно призводство                      XII б- Интериорен дизайн

XII в – Реставрация на стилни мебели и дограма

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГВАД „ХРИСТО БОТЕВ“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА ПРЕЗ 2016 – 2017 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА

2015 – 2016 учебна година

График за консултации на ученици и срещи с родители за учебната 2015-2016 година.

График за класни и контролни работи през I-ви учебен срок на 2015-2016 година.

Седмична програма за I-ви срок на учебната 2015-2016 година.

Седмична програма за І-ви срок на 2014-2015 уч. год.

График за провеждане на изпити през месец Януари 2014 г. за ученици в самостоятелна форма на обучение и 12 клас от минали години

График за провеждане на изпити през месец Януари 2014 г. за ученици в задочна форма на обучение

Седмична програма за ІІ-ри срок на 2013-2014 уч. год.